Topography of Memory

Silenced Voices/Susturulan Sesler

[widgetkit id=18259]

You can hold the buttons above the right corner of the pictures to read the text comfortably. Resim’in sağ köşesinin yukarısındaki düğmeye basarak metini rahat okuyabilirsiniz.

April 24, 1915. The Union and Progress government of the Ottoman Empire pressed the button for the deportation of Armenians in Istanbul. 24 Nisan 1915’te, İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki hükümetince Ermeni tehciri için düğmeye basıldı.

The Turkish journalist Necati Abay started an investigation about the fate of the Armenian colleagues of this period in 1998. He could localize 32 Armenian journalist and author’s names as victims of the genocide. He is assuming that the number must be even higher. The journalists detained were either killed and their bodies were found or they just disappeared and their graves are still unknown. Their names:

Türk Gazeteci Necati Abay 1998 yılı itibariyle 1915’te katledilen Ermeni gazetecileri araştırmaya başladı. 32 Ermeni gazeteci ve yazarın isimlerine ulaşabildi. Aslında sayının daha fazla olduğunu düşünüyor. Soykırım kurbanı Ermeni gazeteciler, ya gözaltına alındıktan bir süre sonra cesetleri bulundu ya da kendilerinden bir daha haber alınamadı. Halen mezarlarının nerede olduğu da bilinmiyor. Isimleri:

1 Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi/Tales of Sorrow Newspaper, İstanbul, akıbeti bilinmiyor/fate unknown.
2-Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar/writer,Istanbul, akıbeti bilinmiyor/fate unknown.
3-Krikor Torosian, Dizağik mizah dergisi/Dizağık Satire magazine, İstanbul, Akıbeti bilinmiyor/fate unknown.
4-Sarkis Minassian, Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Ayaş, 5.5.1915
5-Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk gazetesi/Newspaper for Justice, 1.6.1915’te tutuklandı/detained. Akıbeti bilinmiyor/fate unknown.
6-Nerses Papazjan, Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Ankara 1915
7-Haroutyoun Shahrigian, Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, milletvekili/deputy, İstanbul, body found in Ankara 1915
8-Garabed Pashajan Khan, yazar, doktor, milletvekili/writer, physician, deputy, İstanbul, body found in Ankara 1915
9-Levon Larents, Tsayn Hayrenyats gazetesi/The voice of homeland Newspaper, Murç gazetesi/Hammer Newspaper, İstanbul, body found in Ankara 1915
10-Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar dergisi/Pünig Newspaper, Magazine of ideas, İstanbul, body found in Ankara 1915
11-Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Ankara 1915
12-Keğam Parseğyan, Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Ankara 1915
13-Şavarş Krisyan, Marmnamarz gazetesi/Magazine of physical education, İstanbul, body found in Ankara 1915
14-Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Ankara 1915
15-Armen Doryan, yazar/writer, İstanbul, body found in Ankara 1915
16-Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank gazetesi/Labor’s newspaper, body found in Ankara 1915
17-Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar/writer, body found in Harput 1915
18-Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar/writer, body found in Harput 1915
19-Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi/People magazine Merzifon , İstanbul,body found in Sivas 1915
20-Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi/Ceride-i Şarkiya Newspaper, İstanbul, Kayseri’de idam edildi/executed in Kayseri
21-Vıramyan (Onnig Tertsagyan), /Fight for Freedom Newspaper, body found in Van 1915
22-Dikran Odyan (Aso), Yergir gazetesi/Country Newspaper, disappeared 1915
23-K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar/writer, Diyarbakır 1915
24-Rupen Zartaryan,Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Diyarbakır 1915
25-Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915
26-E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915
27-Krikor Zohrab, gazeteci-yazar/writer, milletvekili/deputy, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü/detaines and exiled, body found in Urfa, 15 Temmuz 1915
28-Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul, body found in Yozgat, Ağustos 1915
29-Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul İstanbul, body found in Yozgat 24 Ağustos 1915
30-Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni/Chiefeditor of Sabah Newspaper, İstanbul İstanbul, body found in Çankırı, 26 Ağustos 1915
31-Daniel Varoujan, yazar-şair/writer, İstanbul, body found in Çankırı, 26 Ağustos 1915
32-Roupen Seva, (Çilingiryan), Azadamard gazetesi/Fight for Freedom Newspaper, İstanbul, body found in Çankırı, 26 Ağustos 1915

Leave a Reply